Elke groep wordt vormgegeven door hun verhalen...

Maak kennis met onze methode: Storification

Ideeën inspireren tot actie

In elke visie, elke strategie, elk project en elke uiting schuilt een verhaal. Dat verhaal is geen sprookje van ‘Er was eens…’ tot ‘…en ze leefden nog lang en gelukkig’.

Je kunt geen gesprek voeren over ambities, doelen, gebeurtenissen of zelfs manier van doen zonder een verhaal te vertellen. En hoe goed je daarin bent is onlosmakelijk verbonden met je succes in de praktijk…

Storytelling is nooit iets wat je alleen doet. Succesvolle verhalen hebben mede-vertellers nodig.

Eerst collega’s en partners, dan je doelgroep, je markt. Of zelfs de wereld.

In elke situatie heeft de story iets anders nodig. Daarin kunnen navigeren – in elke situatie het verhaal kunnen aanwenden zoals past – is wat wij Storification noemen.

Communicatie is in feite niets meer dan het overdragen van ideeën die inspireren tot actie. Dat is de grondopvatting van onze methode.

Met Storification brengen we communicatie terug tot een menselijk proces van ideeën vormgeven en overdragen. Daarmee reiken we iedereen met goede ideeën de instrumenten aan om verandering mogelijk te maken.

“Elke groep verzamelt zich rond een verhaal, ook een organisatie. Het verhaal geeft richting en verbindt.” – Ruben Blom, oprichter van Rotys

De methode in een notendop

Kijk naar binnen

De kern van het verhaal leeft in jullie. Maar nemen jullie ook de tijd om dat naar buiten te laten komen?

Neem mensen om je heen mee

Mondeling en in directe communicatie besmet je anderen: medestanders en mede-vertellers. Betover de juiste mensen!

Breng het naar de wereld

Alles wat jullie als merk doen en zeggen vertelt iets aan de mensen in de organisatie én aan de wereld. Maak van de organisatie een wereld van verhalen!

Zelf of samen groeien als communicators? Ontdek wat Storification voor je kan doen.